การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

แอพของเอมิเรตส์

ฉันจะดูและจัดการการจองของฉันโดยใช้แอพของเอมิเรตส์ได้อย่างไร

โปรดดูที่ส่วน ‘การเดินทางของฉัน’ เพื่อดูข้อมูลการจองปัจจุบันของคุณกับสายการบินเอมิเรตส์ และจัดการการเดินทางของคุณ