การจองกับสายการบินเอมิเรตส์

แอพของเอมิเรตส์

แอพของเอมิเรตส์ใช้แบตเตอรี่มากหรือไม่

เราได้ออกแบบการแจ้งเตือนและฟังก์ชันส่วนใหญ่ให้ใช้แบตเตอรี่น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้แอพพร้อมกับข้อมูล 3G หรือ 4G เป็นเวลานาน ก็จะใช้แบตเตอรี่มากขึ้น