Emirates Skywards

การรับไมล์สะสม Emirates Skywards

ฉันสามารถตัดสินใจว่าฉันต้องการสะสมไมล์ไว้ในหมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ใด หลังจากที่ฉันได้เช็คอินหรือเดินทางแล้วใช่หรือไม่

ไม่ใช่ คุณต้องตัดสินใจว่าโปรแกรมใดที่คุณต้องการที่จะสะสมไมล์ในเวลาที่ทำการจอง หรือเช็คอินเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ และในเวลาที่ทำการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่มีสิทธิ์ จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขสมาชิกได้ เมื่อสมาชิกได้เช็คอินสำหรับเที่ยวบินแรกของกำหนดการเดินทางแล้ว