Emirates Skywards

Emirates Skywards และสายการบินแควนตัส

ถ้าเป็นผู้ที่ขึ้นบินบ่อยของแควนตัสอยู่แล้ว สามารถได้รับแต้มผู้ที่ขึ้นบินบ่อยของแควนตัสหรือไม่ นอกเหนือจากไมล์สะสม Skywards

ไม่ได้ คุณสามารถได้รับเฉพาะไมล์สะสม Skywards หรือไม่ก็แต้มผู้ที่ขึ้นบินบ่อยของแควนตัสต่อเที่ยวบิน