Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

เมื่อใดจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้ Smart Gate

สมาชิก Emirates Skywards ไม่จำเป็นต้องใช้บัตร Emirates Skywards สำหรับ Smart Gate เพื่อใช้งาน Smart Gate ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบและท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีอีกต่อไป

หากคุณเป็นผู้มีถิ่นอาศัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนสำหรับ Smart Gates ได้

หากคุณถือหนังสือเดินทางของประเทศที่ได้รับการงดเว้นวีซ่าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คุณสามารถลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเข้าหรือออกจากประเทศได้ เมื่อลงทะเบียนแล้ว คุณจะสามารถใช้ Smart Gates ได้

ประเทศที่ยกเว้นวีซ่าที่มีสิทธิ์ ได้แก่ อันดอร์รา ออสเตรเลีย ออสเตรีย บาฮามาส เบลเยียม บรูไน บัลแกเรีย แคนาดา จีน โครเอเชีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮ่องกง ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาเลเซีย มอลตา โมนาโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย ซานมารีโน เซเชลส์ สิงคโปร์ สโลวาเกีย สโลวีเนีย เกาหลีใต้ สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและนครวาติกัน เราพยายามอัพเดตข้อมูลนี้ให้ทันสมัยที่สุด อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการทราบรายชื่อล่าสุด โปรดติดต่อ General Directorate of Residency and Foreigners Affairs – ดูไบ(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)

หากคุณยังมีบัตรสมาชิก Emirates Skywards สำหรับ Smart Gate คุณสามารถใช้บัตรดังกล่าวเพื่อใช้งาน Smart Gate ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบและท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบีต่อไปได้