Emirates Skywards

Emirates Skywards และการใช้ไมล์สะสม

การแลกไมล์สะสม Skywards เพื่อเข้าใช้ห้องรับรองพิเศษผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์ สามารถทำได้หรือไม่

ปัจจุบัน โปรแกรมยังไม่มีตัวเลือกนี้