Emirates Skywards

Emirates Skywards และการใช้ไมล์สะสม

การรวมไมล์จากสองบัญชีเพื่อเคลมรางวัล สามารถทำได้หรือไม่

การรวมไมล์จากสองบัญชีต่างหากเพื่อเคลมรางวัล ไม่สามารถทำได้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถโอนไมล์ระหว่างบัญชีหรือซื้อไมล์สะสมสำหรับตัวเองหรือสมาชิกรายอื่น