Emirates Skywards

Emirates Skywards และการใช้ไมล์สะสม

การอัพเกรดโดยใช้ไมล์สะสม Skywards แลกสายการบินพันธมิตรหรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกัน สามารถทำได้หรือไม่

ปัจจุบัน ยังไม่สามารถทำได้ คุณสามารถอัพเกรดได้เฉพาะเที่ยวบินที่ทำการตลาดและให้บริการโดยเอมิเรตส์เท่านั้น