Emirates Skywards

Emirates Skywards และการใช้ไมล์สะสม

ถ้ามีผู้โดยสารหลายคนในการจอง สามารถอัพเกรดเฉพาะตัวเองได้หรือไม่

หากคุณอัพเกรดทางออนไลน์โดยใช้เครื่องมือจัดการการจอง ผู้โดยสารทั้งหมดในการจองจะถูกอัพเกรดโดยอัตโนมัติ หากคุณมีไมล์สะสม

หากคุณไม่ต้องการให้ใช้การอัพเกรดกับผู้โดยสารทุกคน กรุณาโทรติดต่อศูนย์การติดต่อเอมิเรตส์ เพื่อจัดเตรียมการอัพเกรดเป็นรายบุคคล