Emirates Skywards

Emirates Skywards และการใช้ไมล์สะสม

เหตุใดจึงมีรางวัลอัพเกรดหลายระดับ

ไมล์สะสมที่จำเป็นสำหรับการอัพเกรดเที่ยวบินของเอมิเรตส์จะเป็นไปตามประเภทค่าโดยสารที่คุณซื้อ ตัวอย่างเช่น คุณใช้ไมล์สะสมน้อยกว่าเพื่ออัพเกรดค่าโดยสาร Flex Plus หรือ Flex เมื่อเทียบกับค่าโดยสาร Saver