Emirates Skywards

Emirates Skywards และการใช้ไมล์สะสม

เหตุใดจึงไม่สามารถซื้อรางวัล Saver เที่ยวเดียวด้วยไมล์สะสม

รางวัล Saver ของเราเป็นบัตรโดยสารที่ลดราคาพิเศษที่มีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น ระยะเข้าพักสูงสุด ซึ่งหมายความว่าค่าโดยสารเหล่านี้สามารถเสนอได้ในแบบไปกลับเท่านั้น