Emirates Skywards

การขอรับไมล์สะสม

การเคลมไมล์สะสมที่ไม่ครบจากพันธมิตร Emirates Skywards ทำได้อย่างไร

คุณสามารถส่งใบเคลมได้ ถ้ายังไม่ได้เครดิตไมล์สะสมในบัญชีของคุณภายในสามสัปดาห์ของวันที่ทำธุรกรรมของพันธมิตร ในการเคลมไมล์ที่ขาดหายไป ชื่อที่ใช้ในการจองกับพันธมิตรจะต้องตรงกับชื่อในโปรไฟล์ Emirates Skywards ของคุณ ทำตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งดังต่อไปนี้เพื่อเคลมไมล์สะสมของคุณ โดยจะขึ้นอยู่กับพันธมิตร:

  1. สายการบิน: โปรดใช้ สนทนาออนไลน์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
  2. โรงแรม การเช่ารถ หรือร้านค้าและไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ: กรอกลงใน แบบฟอร์มการเคลมออนไลน์
  3. ธนาคาร: โปรดติดต่อศูนย์บริการของธนาคารของคุณโดยตรง

โปรดให้เวลาหกถึงแปดสัปดาห์จากวันที่ได้รับใบเคลมของคุณ เพื่อให้ไมล์ที่ขาดหายไปใดๆ ปรากฏในบัญชี ของคุณ

พันธมิตรของเราบางรายมีเครื่องมือเพื่อทำการเคลมโดยตรงบนเว็บไซต์ คุณสามารถตรวจสอบว่ามีบริการนี้หรือไม่โดยเข้าไปที่หน้าเว็บของพันธมิตรรายนั้นๆ