Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

สามารถเติมไมล์สะสมเพื่ออัพเกรดได้หรือไม่

ทำได้ แต่ไม่สามารถทำได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน หากต้องการเติมไมล์สะสมสำหรับการเดินทางในอนาคต โปรดไปที่หน้าซื้อไมล์สะสม