Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

ถ้าใช้ไมล์สะสมในการอัพเกรด สามารถใช้บริการคนขับรถฟรีได้หรือไม่

เนื่องด้วยระยะเวลาบอกแจ้งที่จำกัดของการอัพเกรดทันที เราจึงไม่สามารถให้บริการเพิ่มเติมนี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณอัพเกรดอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางโดยใช้เครื่องมือจัดการการจองทางออนไลน์ของเรา หรือผ่านศูนย์การติดต่อเอมิเรตส์ คุณจะได้รับบริการคนขับรถ

รถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถไม่มีให้บริการสำหรับ Classic Rewards ของ Skywards ชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง หรือการอัพเกรดจากชั้นประหยัดไปยังชั้นธุรกิจ และบริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถก็ไม่มีให้บริการสำหรับค่าโดยสารประเภท Special ของชั้นธุรกิจอีกด้วย