Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

ถ้าเป็นสมาชิก Emirates Skywards จะได้รับสิทธิ์ในการอัพเกรดฟรีโดยอัตโนมัติเมื่อเดินทางหรือไม่

ถ้าคุณเป็นสมาชิกบัตรน้ำเงิน เงิน ทองหรือแพลตินั่ม ก็สามารถขอรับอัพเกรดเที่ยวบินเอมิเรตส์ได้โดยการแลกกับไมล์สะสม Skywards หรือเงินสดเท่านั้น ในกรณีที่ใช้ได้