Emirates Skywards

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับ Emirates Skywards

รางวัล Last Seat Flex Plus คืออะไร

สมาชิกบัตร Platinum ของเราสามารถแลกไมล์สะสม Skywards เป็นบัตรโดยสารรางวัล Flex Plus ชั้นธุรกิจหรือชั้นประหยัดได้ แม้ในเที่ยวบินที่มีความต้องการสูงที่มีที่นั่งว่างจำกัด