Emirates Skywards

Emirates Skywards และสายการบินแควนตัส

สมาชิกบัตรแพลตินั่มของ Emirates Skywards จะได้รับสิทธิประโยชน์บ้าง เมื่อบินกับแควนตัส

สมาชิกบัตรแพลตินั่มของ Emirates Skywards ที่เดินทางบนเที่ยวบินที่แควนตัสดำเนินการ จะมีสิทธิ์เข้าใช้

  • การเช็คอินชั้นหนึ่ง (ถ้ามี)
  • น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติม 20 กก.
  • ห้องพักผู้โดยสารชั้นหนึ่งของแควนตัส (ถ้ามี) ห้องพักผู้โดยสารชั้นธุรกิจต่างประเทศและในประเทศของแควนตัส และห้องพักผู้โดยสารในประเทศของ แควนตัส
  • การขึ้นเครื่องด้วยสิทธิพิเศษ
  • การนำส่งสัมภาระด้วยสิทธิพิเศษ