Emirates Skywards

Emirates Skywards และสายการบินแควนตัส

เมื่อใช้ไมล์สะสม Skywards ซื้อบัตรโดยสารรางวัล จะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ อีกหรือไม่

หากคุณซื้อบัตรโดยสารรางวัลด้วยไมล์สะสม Skywards ค่าใช้จ่ายที่ใช้กับอากาศยานและภาษีสนามบินและ/หรือของรัฐ ไม่รวมอยู่ในค่าโดยสาร การชำระเงินสามารถทำได้ทางออนไลน์ เมื่อคุณจองบัตรโดยสารรางวัล โปรดทราบว่าค่าใช้จ่ายอาจแตกต่างกันระหว่างเอมิเรตส์กับแควนตัส