Emirates Skywards

การรับไมล์สะสม Emirates Skywards

ถ้ามีชั้นโดยสารปนกันหรือบัตรโดยสารที่มีค่าโดยสารปนกัน จะได้รับไมล์สะสมใด

ถ้าบัตรโดยสารถูกแบ่งระหว่างค่าโดยสารที่ต่างประเภทกัน คุณจะได้รับจำนวนไมล์ต่างกันสำหรับแต่ละส่วนของการเดินทางที่จองในค่าโดยสารที่ต่างกัน ถ้าบัตรโดยสารถูกแบ่งระหว่างชั้นโดยสารที่ต่างกัน คุณจะมีสิทธิ์ได้รับไมล์โบนัสสำหรับชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่งของการเดินทางของคุณ