Emirates Skywards

การรับไมล์สะสม Emirates Skywards

จะได้รับโบนัสไมล์สะสมเท่าไหร่สำหรับการเดินทางในชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่ง

ถ้าคุณบินในชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์ คุณจะได้รับไมล์สะสมโบนัสไม่เกิน 75% หรือได้รับไมล์สะสมโบนัสไม่เกิน 150% ในชั้นหนึ่ง ถ้าคุณบินในชั้นธุรกิจของสายการบิน flydubai คุณจะได้รับไมล์สะสมโบนัสไม่เกิน 75% ซึ่งใช้ได้กับทั้งไมล์สะสมตามลำดับขั้นและไมล์สะสม Skywards เปอร์เซ็นต์ถูกคำนวณจากไมล์ฐานที่ได้รับจากบัตรโดยสารที่คุณซื้อ