Emirates Skywards

การรับไมล์สะสม Emirates Skywards

ชั้นโดยสารบอกได้หรือไม่ว่าเป็นค่าโดยสารแบบ Special, Saver, Flex หรือ Flex Plus

ค่าโดยสารไม่ได้จำกัดโดยชั้นโดยสารที่คุณเดินทาง เมื่อคุณกำลังค้นหาหรือจองเที่ยวบิน เราจะแสดงประเภทค่าโดยสารที่มีอยู่ไว้อย่างชัดเจน คุณสามารถเลือกจากค่าโดยสารแบบ Special, Saver, Flex หรือ Flex Plus ในที่นั่งชั้นประหยัดและชั้นธุรกิจ และ Flex หรือ Flex Plus ในชั้นหนึ่ง คุณยังสามารถค้นหาค่าโดยสารราคาพิเศษในทุกชั้นที่นั่งในการเดินทางได้