Emirates Skywards

การรับไมล์สะสม Emirates Skywards

จะระบุว่าเป็นค่าโดยสาร Special, Saver, Flex หรือ Flex Plus ได้อย่างไร ก่อนที่จะซื้อบัตรโดยสาร

ประเภทบัตรโดยสารจะแสดงไว้อย่างชัดเจนเมื่อคุณค้นหาเที่ยวบินใน emirates.com โดยจะแสดงราคา เงื่อนไขค่าโดยสาร และไมล์สะสมที่คุณจะได้รับ หากคุณเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิก Emirates Skywards คุณสามารถดูได้แม้กระทั่งโบนัสเฉพาะเที่ยวบิน