Emirates Skywards

การรับไมล์สะสม Emirates Skywards

ไมล์ฐานคืออะไร

ไมล์ฐาน คือไมล์สะสมมาตรฐานที่ได้รับในบัตรโดยสารเอมิเรตส์ใดๆ เกณฑ์มาตรฐานสำหรับไมล์ฐาน คือบัตรโดยสารแบบ Flex Plus ชั้นประหยัด ซึ่งเท่ากับ 100% ของไมล์ฐาน

คุณสามารถใช้เครื่องคำนวณไมล์สะสมของเราดูจำนวนไมล์ที่ได้รับทั้งหมดจากบัตรโดยสารใดๆ ไมล์รวมประกอบด้วยไมล์ฐานสำหรับโซนที่คุณกำลังบินบวกโบนัสต่างๆ สำหรับชั้นโดยสารและสถานภาพสมาชิกตามข้อเสนอ