Emirates Skywards

สถานภาพสมาชิก Emirates Skywards

การเลื่อนขึ้นลำดับขั้นที่สูงขึ้นทำได้อย่างไร

ในการเลื่อนขึ้นลำดับขั้นต่อไป คุณจะต้องสะสมไมล์สะสมตามลำดับขั้นมากเพียงพอ หรือใช้เที่ยวบินที่มีสิทธิ์มากเพียงพอ ระหว่างช่วงพิจารณาคุณสมบัติลำดับขั้น

เพื่อให้ถึงขั้นสมาชิกระดับ Silver คุณจะต้องสะสมไมล์สะสมตามลำดับขั้น 25,000 ไมล์ (หรือใช้เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ 25 เที่ยว)

เพื่อให้ถึงขั้นสมาชิกระดับ Gold คุณจะต้องสะสมไมล์สะสมตามลำดับขั้น 50,000 ไมล์ (หรือใช้เที่ยวบินที่มีสิทธิ์ 50 เที่ยว)

เพื่อให้ถึงขั้นสมาชิกระดับ Platinum คุณจะต้องสะสมไมล์สะสมตามลำดับขั้น 150,000 ไมล์

โปรดตรวจสอบ "บัญชีของฉัน" เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานะลำดับขั้นของคุณและวันที่พิจารณาหลัก คุณไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องเพื่อขอเลื่อนลำดับขั้นขึ้น เราจะเลื่อนคุณขึ้นไปยังลำดับขั้นถัดไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับไมล์สะสมตามลำดับขั้นเพียงพอ