Emirates Skywards

สถานภาพสมาชิก Emirates Skywards

ไมล์สะสมตามลำดับขั้นมีอายุใช้งานนานเท่าใด

ไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกมีอายุใช้งานสูงสุด 13 เดือนนับจากวันที่คุณเริ่มสะสม ซึ่งปกติจะเป็นเที่ยวบินแรกของคุณในฐานะสมาชิก Emirates Skywards บนเที่ยวบินเอมิเรตส์, flydubai หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันที่จัดจำหน่ายโดยเอมิเรตส์ แต่ทำการบินโดยสายการบินอื่น หากคุณได้รับไมล์สะสมตามลำดับขั้นจากการเคลมย้อนหลัง อายุใช้งานจะนับจากวันที่ของเที่ยวบินนั้น

เรียนรู้เพิ่มเติมถึงวิธีการรักษาสถานะลำดับขั้นของคุณ