Emirates Skywards

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ Emirates Skywards

ไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกคืออะไร

ในขณะที่ไมล์สะสม Skywards สามารถใช้ซื้อรางวัลได้ ไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกถูกสะสมเพื่อช่วยให้คุณเลื่อนสถานภาพสมาชิก และได้รับเฉพาะในกรณีที่คุณบินกับเอมิเรตส์และ flydubai หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันที่มีหมายเลขเที่ยวบินเอมิเรตส์ (EK) คุณไม่สามารถรับไมล์สะสมตามลำดับขั้นจากพันธมิตรของเราได้

จำนวนไมล์สะสมตามลำดับขั้นที่คุณได้รับระหว่างช่วงคัดคุณสมบัติ ระบุว่าคุณอยู่ในลำดับขั้นสมาชิกใด น้ำเงิน เงิน ทอง หรือแพลตินั่ม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของสมาชิก Emirates Skywards แต่ละลำดับขั้น

ลำดับขั้นของคุณจะได้รับการอัพเดตอัตโนมัติเมื่อคุณสะสมไมล์สะสมตามลำดับขั้นได้เพียงพอ คุณสามารถดูสถานะลำดับขั้นของคุณและตรวจสอบว่าต้องใช้ไมล์สะสมตามลำดับขั้นอีกเท่าไหร่เพื่อเลื่อนขั้นได้ใน "ใบแจ้งยอดของฉัน"

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลื่อนขึ้นลำดับขั้นที่สูงขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาสถานะ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคำนวณคุณสมบัติตามลำดับขั้นของคุณ