Emirates Skywards

Emirates Skywards และการใช้ไมล์สะสม

สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่ามีรางวัลอัพเกรด ก่อนที่จะซื้อบัตรโดยสาร

ได้ ศูนย์การติดต่อเอมิเรตส์ที่ใกล้บ้านคุณที่สุดยินดีให้การช่วยเหลือ