• TH

  เลือกประเทศและภาษาของคุณ

  ประเทศ/เขตการปกครองที่เลือก
  ประเทศ/เขตการปกครองทั้งหมด
 • เมนู

การบริการวีซ่าของสายการบินเอมิเรตส์

วิธีการสมัครขอวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วิธีการสมัครขอวีซ่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีอยู่ด้วยกันสี่วิธี:

 • คุณสามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านเครื่องมือ จัดการการจอง ของเรา หลังจากทำการจองเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์ของคุณ
 • ผ่านสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณในประเทศที่คุณอาศัยอยู่
 • ผ่านพันธมิตรของเราในประเทศทั่วโลกที่ได้รับเลือกซึ่งมีรายชื่ออยู่ที่นี่(เปิดป๊อปอัพในหน้าต่างใหม่)

หากคุณมีสมาชิกครอบครัวหรือญาติสนิทที่เป็นพลเมืองของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พวกเขาเหล่านั้นสามารถสมัครขอวีซ่าในนามของคุณได้ โปรดทราบว่าการบริการนี้มีไว้สำหรับผู้พักอาศัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เท่านั้น: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

มีวีซ่าหลากหลายประเภท

ประเภทวีซ่าระยะเวลาค่าใช้จ่ายการขยายระยะเวลา
48 ชั่วโมงผู้โดยสารควรทำการจองภายใน 48 ชั่วโมง
ประมาณ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้
96 ชั่วโมง4 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึง
ประมาณ 30 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้
นักท่องเที่ยว - ระยะสั้น (เดินทางเข้าหนึ่งครั้ง)30 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงประมาณ 90 ดอลลาร์สหรัฐ ขยายระยะเวลาได้ (มีค่าทำธรรมเนียมการขยายระยะเวลา: ประมาณ 230 ดอลลาร์สหรัฐ)
นักท่องเที่ยว - ระยะสั้น (เดินทางเข้าหลายครั้ง)30 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าครั้งแรกประมาณ 175 ดอลลาร์สหรัฐ ขยายระยะเวลาได้ (มีค่าทำธรรมเนียมการขยายระยะเวลา: ประมาณ 230 ดอลลาร์สหรัฐ)
นักท่องเที่ยว - ระยะยาว (เดินทางเข้าหนึ่งครั้ง)90 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงประมาณ 190 ดอลลาร์สหรัฐ ขยายระยะเวลาได้ (มีค่าทำธรรมเนียมการขยายระยะเวลา: ประมาณ 230 ดอลลาร์สหรัฐ)
นักท่องเที่ยว - ระยะยาว (เดินทางเข้าหลายครั้ง)90 วันนับจากวันที่เดินทางเข้าครั้งแรกประมาณ 460 ดอลลาร์สหรัฐ ขยายระยะเวลาได้ (มีค่าทำธรรมเนียมการขยายระยะเวลา: ประมาณ 230 ดอลลาร์สหรัฐ)

เอกสารที่ต้องมี

โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ส่งเอกสารดังต่อไปนี้แล้ว

 • รูปถ่ายสีของผู้สมัคร
 • สำเนาหนังสือเดินทางสีของผู้สมัคร หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลืออย่างน้อยหกเดือน
 • แบบฟอร์มสมัครต้นฉบับ (ขอรับได้ที่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของสายการบินเอมิเรตส์ทุกแห่ง) ที่เป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษ ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัคร พร้อมที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ทั้งของประเทศแรกเริ่มและในดูไบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครภาษาอังกฤษ(เปิด PDF ในแท็บใหม่) หรือภาษาอาหรับ(เปิด PDF ในแท็บใหม่) จากที่นี่
 • สำเนาบัตรโดยสารของสายการบินเอมิเรตส์

อาจจำเป็นต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับประเทศถิ่นพำนัก โปรดดูที่หน้า ข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่า ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

กฎเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ต้องชำระค่าธรรมเนียมสมัครขอวีซ่าขณะทำการสมัคร
 • ผู้โดยสารต้องเดินทางไปและออกจากดูไบด้วยเที่ยวบินของสายการบินเอมิเรตส์หรือเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมกันเท่านั้น
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • บัตรโดยสารไม่สามารถขอคืนเงินได้ หากวีซ่าถูกออกและใช้แล้ว
 • เวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าอยู่ที่ประมาณสามถึงสี่วันทำการ
 • การเข้าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • วีซ่าทั้งหมดจะมีอายุ 60 วันนับตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันที่เข้าดูไบ ยกเว้นวีซ่าแบบ 96 ชั่วโมง ซึ่งจะมีอายุ 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกจนถึงวันที่เข้าดูไบ
*ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ใช้งานได้และการอนุมัติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สำหรับวันทำการระหว่างประเทศควรพิจารณาโดยคำนึงถึงวันหยุดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
**เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข