Dubai Connect

เพื่อให้เป็นการบริการพิเศษสำหรับผู้โดยสารของเรา ในบางกรณีที่กำหนดการเดินทางมีการหยุดพักที่ยาวนานในดูไบ สายการบินเอมิเรตส์จะจัดเตรียมที่พัก อาหาร การขนส่งภาคพื้น และค่าใช้จ่ายสำหรับวีซ่าไว้ให้

บริการนี้มีสำหรับ:

  • ผู้โดยสารในชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจที่ช่วงเวลาการต่อเครื่องที่ดีที่สุดไม่มีให้บริการ และผู้โดยสารเหล่านี้ต้องรอเปลี่ยนเครื่องนานกว่าหกชั่วโมง และน้อยกว่า 24 ชั่วโมงเมื่อเดินทางมาถึงในดูไบ (มีเงื่อนไขเพิ่มเติมDubai Connect อาจได้รับการนำเสนอในกรณีอื่นๆ ด้วยเช่นกัน อาจมีการบังคับใช้กฎข้ออื่นๆ ขึ้นอยู่กับวันที่ที่จองเที่ยวบิน ค่าโดยสารที่ชำระ และเที่ยวบินที่เลือกจากจุดต้นทาง และเที่ยวบินที่มีให้บริการเที่ยวบินแรกจากจุดเปลี่ยนเครื่อง ต้องทำการจอง Dubai Connect ล่วงหน้า และสายการบินเอมิเรตส์สามารถยอมรับการจองอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางด้วยเที่ยวบินขาเข้าไปยังดูไบเท่านั้นเป็นอย่างช้าที่สุด บริการนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ)
  • ผู้โดยสารชั้นประหยัดที่ช่วงเวลาการต่อเครื่องที่ดีที่สุดไม่มีให้บริการ และผู้โดยสารเหล่านี้ต้องรอเปลี่ยนเครื่องนานกว่าแปดชั่วโมง และน้อยกว่า 24 ชั่วโมงเมื่อเดินทางมาถึงในดูไบ (มีเงื่อนไขเพิ่มเติมDubai Connect อาจได้รับการนำเสนอในกรณีอื่นๆ ด้วยเช่นกัน อาจมีการบังคับใช้กฎข้ออื่นๆ ขึ้นอยู่กับวันที่ที่จองเที่ยวบิน ค่าโดยสารที่ชำระ และเที่ยวบินที่เลือกจากจุดต้นทาง และเที่ยวบินที่มีให้บริการเที่ยวบินแรกจากจุดเปลี่ยนเครื่อง ต้องทำการจอง Dubai Connect ล่วงหน้า และสายการบินเอมิเรตส์สามารถยอมรับการจองอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางด้วยเที่ยวบินขาเข้าไปยังดูไบเท่านั้นเป็นอย่างช้าที่สุด บริการนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ)

วิธีการจอง Dubai Connect

ถ้าคุณจองเที่ยวบินของคุณที่ emirates.com คุณจะได้รับการแจ้งระหว่างกระบวนการจองถ้ากำหนดการเดินทาง/อัตราค่าโดยสารของคุณตรงตามเกณฑ์ หลังจากที่คุณได้ทำการจองผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว คุณสามารถจองบริการ Dubai Connect ผ่านระบบออนไลน์โดยเข้าสู่ระบบเพื่อไปยัง ‘จัดการการจอง’ โปรดทราบว่าอาจมีการเปลี่ยนเครื่องที่ดีกว่าแสดงให้เห็น ซึ่งหมายถึงอาจไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการหยุดแวะพักที่ยาวนานถ้าไม่ได้เลือกเที่ยวบินที่มีเวลาในการเปลี่ยนเครื่องที่ดีที่สุดที่มีให้

ถ้าคุณจองเที่ยวบินของคุณผ่านสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ โปรดตรวจสอบว่ากำหนดการเดินทาง/อัตราค่าโดยสารตรงตามเกณฑ์สำหรับให้ตัวแทนสายการบินเอมิเรตส์จองบริการ Dubai Connect สำหรับคุณหรือไม่

ถ้าคุณจองเที่ยวบินของคุณผ่านตัวแทนการเดินทาง โปรดแจ้งให้ตัวแทนของคุณจองบริการนี้แทนคุณ และถ้ากำหนดการเดินทาง/อัตราค่าโดยสารตรงตามเกณฑ์

บริการนี้จะใช้ได้สำหรับผู้โดยสารที่มีอายุ 18 ปีหรือมากกว่า และจะมีในดูไบเท่านั้น ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 18 สามารถใช้บริการนี้ได้ ถ้าเดินทางพร้อมกับผู้โดยสารท่านอื่นที่มีอายุมากกว่า 18 ปี

กำหนดการเดินทางต้องเป็นการจองครั้งเดียว (กล่าวคือ บัตรโดยสารใบเดียว)

ที่พักในโรงแรม

อาจต้องแสดงบัตรเครดิตในเวลาเช็คอินเพื่อเป็นหลักประกันค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรม (เช่น มินิบาร์ สปา หรือค่าใช้จ่ายในร้านอาหาร) ระหว่างการเข้าพักของคุณ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ในมื้ออาหารฟรีซึ่งทางโรงแรมจัดให้เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าพักที่ Dubai Connect ของคุณ ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลดังกล่าวทั้งหมดต้องชำระภายในช่วงเวลาที่ใช้บริการก่อนออกจากโรงแรม หรือตามที่โรงแรมกำหนดไว้

รถรับส่ง

มีรถโค้ชฟรีรับส่งถึงและจากที่พักของ ‘Dubai Connect’ เมื่อคุณมาถึงดูไบ เจ้าหน้าที่ของสายการบินเอมิเรตส์มีรถรับส่งให้บริการ

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์นี้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่านการตรวจคนเข้าเมืองไปยังดูไบและวีซ่าของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์