การเดินทางสำหรับองค์กร

หุ้นส่วนของสายการบินเอมิเรตส์

สายการบินเอมิเรตส์มีตัวเลือกจำนวนมากที่เหมาะสมกับธุรกิจประเภทต่างๆ ตั้งแต่การจัดการแพ็คเกจสำหรับองค์กรจนถึงการเป็นหุ้นส่วนในกิจกรรมเพื่อเป็นตัวแทนจัดการเดินทาง