• TH

  เลือกประเทศและภาษาของคุณ

  ประเทศ/เขตการปกครองที่เลือก
  ประเทศ/เขตการปกครองทั้งหมด
 • เมนู

ก่อนออกเดินทาง

เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าเที่ยวบินเอมิเรตส์ของคุณปลอดภัยและสะดวกสบายมากที่สุด โปรดตรวจสอบข้อมูลด้านล่างนี้สำหรับผู้โดยสารและผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์

ไปที่ส่วนคำแนะนำที่ใช้ได้ผลไปที่ส่วนการสร้างภูมิคุ้มกันโรค
ไปที่ส่วนมาลาเรียไปที่ส่วนการเดินทางระหว่างตั้งครรภ์
ไปที่ส่วนการเดินทางพร้อมกับทารกแรกเกิดไปที่ส่วนผู้เดินทางที่มีความต้องการพิเศษ
ไปที่ส่วนสภาวะทางการแพทย์ไปที่ส่วนชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ของผู้เดินทาง

คำแนะนำที่ใช้ได้ผล

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีประกันการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมการรักษาและการส่งกลับประเทศอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทางไปผจญภัยในวันหยุด เล่นสกี และดำน้ำ
 • วางแผนในการจัดกระเป๋าให้ดี กระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเบากว่า 2 ใบย่อมดีกว่ากระเป๋าเดินทางที่หนักมาก 1 ใบเนื่องจากจะทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อได้ ประเทศบางประเทศมีขีดจำกัดด้านความปลอดภัยกำหนดว่าผู้โดยสารสามารถใช้กระเป๋าแบบใดได้บ้าง
 • นำยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำไปในกระเป๋าถือ และตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้นำใบสั่งยาไปกับตัวด้วย รวมถึงจดหมายของแพทย์ประจำครอบครัวของคุณที่ระบุว่าคุณกำลังอยู่ในระหว่างการรับการรักษาโดยการประทานยาเนื่องด้วยเหตุผลทางการแพทย์ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดที่ฝ่ายศุลกากร
 • ตรวจสอบว่าไม่มีข้อบังคับที่สำคัญเกี่ยวกับยาของคุณในประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป (เช่น โคดีอีน เมื่อเข้าสู่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือสารกระตุ้น เช่น ซูโดอีเฟดรีน เมื่อเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น)
 • นอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ก่อนออกเดินทาง เพราะจะทำให้ความเครียดรวมถึงปัญหาด้านอาการเหนื่อยจากการนั่งเครื่องบินนานลดน้อยลง
 • สวมเครื่องแต่งกายที่เหมาะสมและสบายสำหรับเที่ยวบินและจุดหมายปลายทางของคุณ
 • เดินทางไปถึงสนามบินโดยให้เหลือเวลาเพียงพอสำหรับการเช็คอินและผ่านกระบวนการการตรวจคนเข้าเมือง สายการบินเอมิเรตส์ระบุให้ผู้โดยสารมาถึงประตูทางเข้า 45 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางที่ระบุไว้เพื่อให้เที่ยวบินสามารถออกได้ตามกำหนดการ
กลับไปด้านบน

การสร้างภูมิคุ้มกันโรค

ถึงแม้ว่านักเดินทางส่วนใหญ่จะเคยฉีดวัคซีนสมัยยังเป็นเด็ก แต่อาจจะยังจำเป็นต้องการได้รับการฉีดกระตุ้นหรือการฉีดวัคซีนเพื่อก่อภูมิคุ้มกันใหม่ ปรึกษาแพทย์ของคุณ 4 ถึง 6 สัปดาห์ก่อนเดินทาง (หรือน้อยกว่าหากคุณต้องออกเดินทางหลังจากแจ้งไม่นาน) หากคุณต้องได้รับวัคซีน หรือใช้ตัวค้นหาข้อกำหนดในการฉีดวัคซีนสำหรับกำหนดการเดินทางของคุณ โปรดอย่าลืมนำสำเนาประวัติการฉีดวัคซีนเดินทางติดตัวไปด้วย

กลับไปด้านบน

มาลาเรีย

คุณควรตรวจสอบว่าจุดหมายปลายทางของคุณเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรียหรือไม่ และควรเตรียมยาป้องกันมาลาเรียไว้ด้วย ซึ่งสามารถหาได้จากแทพย์ของคุณหากจำเป็น

ดูแผนที่โลกในการค้นหา(เปิดเว็บไซต์ภายนอกในแท็บใหม่)ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ เพื่อตรวจสอบว่าจุดหมายปลายทางของคุณเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อโรคมาลาเรียหรือไม่

กลับไปด้านบน

การเดินทางระหว่างตั้งครรภ์

หากคุณตั้งครรภ์และวางแผนจะเดินทางเมื่อคุณตั้งครรภ์ได้ 29 สัปดาห์ คุณจำเป็นจะต้องมีใบรับรองหรือจดหมายรับรองทางการแพทย์ที่มีลายมือชื่อของแพทย์หรือนางพยาบาลผดุงครรภ์ผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งระบุ

 • การรับรองการตั้งครรภ์แบบคนเดียวหรือหลายคน
 • การตั้งครรภ์เป็นไปได้ด้วยดีโดยไม่มีปัญหาแทรกแซงใดๆ
 • วันกำหนดคลอดที่คาดคะเน
 • วันสุดท้ายที่คาดว่าคุณจะมีสุขภาพแข็งแรงพอที่จะเดินทาง
 • ว่าคุณมีสุขภาพที่ดี
 • ว่าไม่มีเหตุผลใดที่พวกเขาคิดว่าคุณไม่ควรจะเดินทางโดยเครื่องบิน

โปรดทราบว่าหากคุณเลือกที่จะไม่นำใบอนุญาตทางการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุไปด้วย คุณอาจไม่ได้รับการอนุญาตให้เดินทางได้หากมีข้อสงสัยในความสามารถของคุณที่จะทำให้การเดินทางนั้นปลอดภัยได้

การเดินทางหลังจากสัปดาห์ที่ 36 เมื่อตั้งครรภ์ทารกคนเดียว โดยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และหลังจากสัปดาห์ที่ 32 ของการตั้งครรภ์แฝด โดยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ได้รับอนุญาตให้ทำได้ หากผ่านการตรวจเบื้องต้นของแผนกการแพทย์ของสายการบินเอมิเรตส์แล้วเท่านั้น จำเป็นจะต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลด้านการแพทย์ (MEDIF) สำหรับจุดประสงค์ในการตรวจสอบของศุลกากร

คุณควรคำนึงด้วยว่าเครื่องมืออำนวยความสะดวกสบายด้านการแพทย์ในประเทศจุดหมายปลายทางของคุณนั้นดีเพียงพอต่อการจัดการกับปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้คุณมีประกันการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมเพียงพอในกรณีที่คุณคลอดก่อนกำหนด ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไกลขณะตั้งครรภ์หากเป็นไปได้

บางประเทศที่การบังคับหรือกำหนดการเข้าเมืองของหญิงตั้งครรภ์ที่มิใช่พลเมือง เราแนะนำให้คุณปรึกษาสถานกงสุลในพื้นที่หรือสถานทูตหากมีข้อสงสัย

ควรหลีกเลี่ยงการถือของหนักระหว่างที่ตั้งครรภ์ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการถือสัมภาระทางของคุณ

ดาวน์โหลดใบรับรองทางการแพทย์แบบมาตรฐานสำหรับผู้โดยสารที่กำลังตั้งครรภ์ (PDF)

กลับไปด้านบน

การเดินทางพร้อมกับทารกแรกเกิด

ไม่อนุญาตให้เดินทางโดยเครื่องบินภายในเจ็ดวันแรกของการคลอดบุตร นอกจากจะเป็นการเดินทางเพื่อรับการรักษาทางการแพทย์กรณีฉุกเฉินพร้อมกับแบบฟอร์มข้อมูลด้านการแพทย์สำหรับความพร้อมของร่างกายต่อการเดินทาง (MEDIF)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลด้านการแพทย์สำหรับความพร้อมของร่างกายต่อการเดินทาง (MEDIF) ตอนนี้ (PDF)

กลับไปด้านบน

ผู้เดินทางที่มีความต้องการพิเศษ

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้เดินทางที่นั่งรถเข็นหรือมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ โปรดดูส่วนความต้องการพิเศษของเรา

กลับไปด้านบน

สภาวะทางการแพทย์

หากคุณมีสภาวะทางการแพทย์อยู่ก่อนแล้ว เช่น โรคเบาหวาน โรคหอบ โรคหัวใจ โรคลมบ้าหมู หรือโรคเรื้อรังอื่น ๆ นี่คือขั้นตอนที่คุณควรทำเพื่อรักษาให้ร่างกายแข็งแรงอยู่ตลอดการเดินทาง

 • พบแพทย์อย่างน้อยสี่ถึงหกสัปดาห์ก่อนการเดินทาง แพทย์ของคุณควรแน่ใจว่าอาการของคุณสามารถควบคุมได้อย่างดีและใบสั่งยาที่จำเป็นต้องมีนั้นมีข้อมูลที่ทันสมัย
 • ขอจดหมายที่ระบุอาการทางการแพทย์ใด ๆ ที่คุณมีรวมถึงการรักษาปกติที่คุณได้รับจากแพทย์ของคุณ รวมถึงชนิดเฉพาะและปริมาณของยาด้วย
 • นำยาที่คุณรับประทานเป็นประจำติดตัวไปให้เพียงพอและใส่ไว้ในกระเป๋าถือ โปรดทราบว่าทางสายการบินไม่สามารถแช่ยาของคุณไว้ในตู้เย็นได้ โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณมีวิธีการจัดเก็บยาดังกล่าวไว้ให้เย็นได้ ไม่ว่าจะใช้ถุงเย็นหรือกระติกน้ำแข็ง
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการสร้างภูมิคุ้มกันที่คุณเคยได้รับยังทันสมัยอยู่ และนำบัตรข้อมูลการสร้างภูมิคุ้มกันติดตัวไปด้วย
 • ตรวจสอบความคุ้มครองในการประกันสุขภาพของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าประกันครอบคลุมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการกลับประเทศด้วย
กลับไปด้านบน

ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ของผู้เดินทาง

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อของสิ่งของและอุปกรณ์ด้านการแพทย์ที่คุณควรพิจารณานำติดตัวไประหว่างการเดินทาง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อให้เหมาะสมตามเส้นทางการเดินทาง กิจกรรมที่ตั้งใจจะทำ และประวัติด้านการแพทย์ของตัวคุณเอง ร้านขายยาและคลินิกสำหรับการเดินทางยังมีขายชุดอุปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้แล้วอีกด้วย

 • ยาที่ต้องรับประทานเป็นประจำ (โปรดจำไว้ให้ดีว่า ยาทุกประเภทที่นำไปยังต่างประเทศจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์เสมอ)
 • หนังสือรับรองการฉีดวัคซีน
 • ประกันการเดินทางที่ครอบคลุมการรักษาด้านการแพทย์
 • เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตัล
 • ยาระงับปวด (พาราเซตามอล แอสไพริน ไอบูโปรเฟน)
 • ยาลดกรด
 • ยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะเฉพาะแห่ง
 • สารต้านฮิสทามีน
 • ผ้าพันแผลและพลาสเตอร์สำหรับปิดแผล
 • ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง
 • ยาป้องกันมาลาเรีย หากแพทย์แนะนำ
 • ครีมกันแดด
 • การเตรียมวิธีป้องกันการขาดน้ำโดยให้ของเหลวทดแทน
กลับไปด้านบน