นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัวของสายการบินเอมิเรตส์

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ Emirates.com แอพพลิเคชั่นบนมือถือ และเว็บไซต์บนมือถือ (“แพลตฟอร์ม”) เป็นของสายการบินเอมิเรตส์และดำเนินงานโดยสายการบินเอมิเรตส์ ซึ่งมีสำนักงานหลักตั้งอยู่ที่ Emirates Group Headquarters, PO Box 686, Dubai, United Arab Emirates สายการบินเอมิเรตส์เป็นบริษัทสัญชาติดูไบที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 2 ปี 1985 (ฉบับแก้ไข) ของรัฐบาลดูไบ ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ครอบคลุมเว็บไซต์ Emirates.com และแพลตฟอร์มอื่นๆ ของเรา การดำเนินงานของสายการบินเอมิเรตส์ และโปรแกรมสะสมไมล์ Skywards และ Business Rewards และอธิบายถึงวิธีการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากคุณ

เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทในชื่อกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ ("กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์") ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานและ/หรือแผนกต่างๆ ทั้งหมดดังต่อไปนี้: สายการบินเอมิเรตส์, dnata, dnata World Travel, Emirates Skycargo, Emirates Skywards, Emirates Business Rewards, Emirates Holidays, dnata Travel Arabian Adventures, Wolgan Valley Resort & Spa และตราสินค้า และ/หรือ บริษัทที่สัมพันธ์กันเป็นบางครั้ง สามารถดูรายชื่อได้ที่นี่ http://theemiratesgroup.com/english/our-brands/our-brands.aspx?tab=Category(เปิดในแท็บใหม่) และรายชื่อของบริษัทสาขาในความควบคุมของเราในรายงานประจำปีที่นี่: http://theemiratesgroup.com/english/facts-figures/annual-report.aspx(เปิดในแท็บใหม่)

กลับไปด้านบน

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้อย่างไรบ้าง

ในการเข้าชมแพลตฟอร์มของเราหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเราแสดงว่าคุณได้ตกลงและยินยอมให้มีการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในบางประเทศ เราจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่ว่าคุณได้ตกลงหรือยินยอมไว้โดยเฉพาะเจาะจงให้เราทำเช่นนั้น (ตัวอย่างเช่น ผ่านการยอมรับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือผ่านกล่องทำเครื่องหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกันตามที่กฎหมายการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ได้กำหนดไว้)

คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา แต่หากคุณไม่ให้ข้อมูลบางอย่าง เราจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้คุณได้อย่างจำกัดเท่านั้น ในกรณีที่คุณปฏิเสธจะให้ข้อมูลการเดินทางที่จำเป็น หรือไม่อนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานรัฐบาลที่กำหนดไว้และตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เราจะไม่สามารถอนุญาตให้คุณเดินทางไปกับเราได้

ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้แม้ว่าคุณจะจองการเดินทางหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ผ่านบุคคลที่สาม (เช่น ตัวแทนการเดินทางหรือบริษัทท่องเที่ยว) เนื่องจากประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการขนส่งและสัญญาที่คุณทำกับเราสำหรับการเดินทาง และ/หรือ ผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว

กลับไปด้านบน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มของเรา เราจะเก็บข้อมูลบางส่วนโดยอัตโนมัติ เช่น ประเภทของเบราว์เซอร์และที่อยู่ IP (ซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่ระบุการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณ) โดยอาจดำเนินการผ่านการใช้คุกกี้ (ดู "คุกกี้" ที่ด้านล่าง) หรือบริการวิเคราะห์ (ดู "ข้อมูลที่รวบรวม, การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานของโซเชียลมีเดีย" ด้านล่าง)

เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากคุณเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์มของเรา ติดต่อเราทางโทรศัพท์ อีเมล หรือด้วยตนเองเมื่อคุณเดินทาง (เช่นภาพของคุณ)

เรายังอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สามซึ่งคุณอนุญาตให้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา (เช่น เพื่อนร่วมเดินทาง ตัวแทนการเดินทาง หรือบริษัททัวร์ของคุณ)

เราจะรวมข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติจากคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่เก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณ

เรายังรวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

กลับไปด้านบน

การใช้งานแพลตฟอร์ม

 1. เมื่อคุณลงทะเบียนสร้างบัญชีกับเรา เราจะเก็บข้อมูลของคำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หมายเลขสมาชิกสะสมไมล์ (ถ้ามี) วันเกิด (หากจำเป็น) หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล
 2. เมื่อคุณสมัครสมาชิก Emirates Skywards – เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลในเวลาที่คุณลงทะเบียนสร้างบัญชีกับเรา รวมถึงเราจะเก็บข้อมูลประเทศที่พำนัก ภาษาที่เลือกใช้ รหัสผ่าน และที่อยู่บ้าน และจะมีการใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในกฎของโปรแกรม Skywards
 3. เมื่อคุณสมัครสมาชิก Business Rewards - เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเดียวกันกับข้อมูลในเวลาที่คุณลงทะเบียนสร้างบัญชีกับเรา รวมถึงเราจะเก็บข้อมูลชื่อองค์กร ที่อยู่องค์กร และหมายเลขโทรศัพท์ขององค์กร
 4. เมื่อคุณจองเที่ยวบินหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ กับเรา เราจะเก็บข้อมูลรายละเอียดหนังสือเดินทาง วันเกิด ข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน ที่อยู่ในประเทศปลายทางหากจำเป็น (เช่นในสหรัฐอเมริกา) และรายละเอียดของญาติใกล้ชิด เราอาจเก็บข้อมูลที่อยู่อีเมล และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อจัดส่งบัตรขึ้นเครื่องในระหว่างการเช็คอินออนไลน์ และเพื่อแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณ ในบางประเทศเรายังอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลสัญชาติของคุณและข้อมูลอื่นๆ เพื่อจุดประสงค์ด้านภาษี หากคุณจองบริการรถพร้อมพนักงานขับรถ เราจะใช้ข้อมูลที่คุณแจ้งไว้เพื่อไปรับคุณตามที่อยู่ในการไปรับและไปส่ง (ตามที่จำเป็น)
 5. เมื่อคุณทำการชำระเงิน เราจะเก็บข้อมูลต่างๆ กันไปตามวิธีการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เราจะเก็บข้อมูลชื่อผู้ถือบัตรเครดิต ที่อยู่ หมายเลขบัตร วันหมดอายุ และรหัส CVC คุณยังอาจเลือกที่จะเก็บรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณกับเราเพื่อการใช้งานในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เก็บรหัส CVC/CVV ของคุณ (รหัสความปลอดภัยด้านหลังบัตรเครดิต) และ
 6. เพื่อการเพิ่มข้อมูลใหม่และความต้องการลงในโปรไฟล์ Skywards หรือ Business Rewards ของคุณ เช่น การบันทึกเครื่องดื่มหรืออาหารโปรดของคุณบนเที่ยวบินของเรา

เราอาจอัพเดตวิธีการเก็บรวบรวมและเขตข้อมูลข้างต้นเป็นครั้งคราว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะหาวิธีแจ้งให้คุณทราบ ตามส่วน "การแจ้งการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว" ด้านล่าง

กลับไปด้านบน

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น

คุณอาจแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นให้เรา ตัวอย่างเช่น:

 1. หากคุณขอให้เราแจ้งข้อมูลให้พวกเขา หรืออนุญาตให้พวกเขาจัดการการจองแทนคุณ

  หรือ

 2. หากคุณทำการจองหรือจัดการการจองให้แก่หรือแทนบุคคลอื่นซึ่งอนุญาตให้คุณทำเช่นนั้น เราต้องทราบชื่อผู้โดยสารที่กำลังจะเดินทางทุกคน หากคุณกำลังจองเที่ยวบินแทนบุคคลอื่น คุณจะต้องได้รับอนุญาตจากพวกเขาให้สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ เราจะดำเนินการโดยยึดถือว่าคุณได้รับอนุญาตแล้ว ในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด เราจะแนะนำให้คุณเก็บบันทึกข้อตกลงของพวกเขาและแสดงพร้อมสำเนาของนโยบายนี้หรือลิงก์มายังนโยบายนี้ โดยเฉพาะในกรณีที่คุณแจ้งข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของพวกเขาแก่เรา (เช่น ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับอาการป่วยหรือสภาพร่างกาย)

คุณยังอาจแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างการแนะนำเพื่อนให้ใช้ เพื่อที่เราจะสามารถเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่พวกเขาได้ คุณต้องติดต่อผ่านแพลตฟอร์มของเราเฉพาะกับบุคคลที่คุณทราบว่าจะยินดีรับการติดต่อจากคุณ และคุณต้องไม่ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเพื่อส่งข้อความ "สแปม" ที่ไม่พึงประสงค์

กลับไปด้านบน

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่ได้รับในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้:

 • เพื่อดำเนินการตามสัญญาที่เราตกลงไว้กับคุณอย่างครบถ้วน และ/หรือจัดการกับการจองหรือการจองที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของคุณ รวมถึงการดำเนินการกับการจองคุณ การส่งกำหนดการเดินทางหรือรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการจองให้แก่คุณ หรือติดต่อคุณหากมีปัญหากับการจองของคุณ (ตัวอย่างเช่น การส่งข้อความบริการเพื่อแจ้งคุณเมื่อการจองยังไม่สมบูรณ์)
 • การจัดการการเดินทางในวงกว้างขึ้นและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ตัวอย่างเช่น การประสานงานและส่งต่อข้อมูลของคุณให้กับสายการบิน ผู้ให้บริการ และ/หรือ ผู้อำนวยความสะดวกในการเดินทางรายอื่นๆ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมการเดินทางของคุณ เพื่อจะได้เกิดอุปสรรคให้น้อยที่สุด
 • การปรับแต่งบริการที่คุณได้รับให้เหมาะสมกับคุณมากที่สุด ตัวอย่างเช่น การรับรู้ถึงประสบการณ์การเดินทางครั้งก่อนหรือความชอบของคุณ และปรับแต่งวิธีการมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่คุณตามความชอบและโปรไฟล์ของคุณ
 • การแจ้งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางไปบางประเทศ หากคุณไม่แจ้งข้อมูลนี้ เราอาจจะไม่สามารถให้คุณเดินทางไปกับเราได้ และอาจจะไม่สามารถคืนเงินหรือทำการจองใหม่ให้ได้
 • เทคโนโลยีการรู้จำใบหน้าและเทคโนโลยีข้อมูลทางชีวภาพอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตนอาจถูกนำมาใช้โดยเรา โดยผู้ให้บริการการเดินทางของเรา เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสนามบินที่เราเดินทางไป รวมถึงในฐานะตัวแทนของรัฐบาล และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดของท้องถิ่น
 • การแชร์ข้อมูลกับโปรแกรมสมาชิกและผู้ให้บริการ รวมถึง Emirates Skywards และ Emirates Business Rewards (และในแต่ละกรณียังรวมถึงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณมีบัญชีอยู่)
 • การให้สิทธิเข้าใช้ห้องรับรองของเรา และผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ ในสนามบิน
 • การมีปฏิสัมพันธ์กับคุณในระหว่างจุดต่างๆ ตลอดการเดินทางของคุณ (ตัวอย่างเช่น เราอาจแจ้งคุณว่าเที่ยวบินที่จะออกเดินทางของคุณมีการเปลี่ยนแปลง)
 • เราอาจใช้ข้อมูลตำแหน่งสำหรับเว็บไซต์บนมือถือและแอพบนมือถือเพื่อให้เราสามารถมอบรูปแบบและเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากที่สุด (ตัวอย่างเช่น การป้อนล่วงหน้าสำหรับสนามบินที่ออกเดินทาง รหัสสนามบิน และประเทศที่ชำระเงิน) หากคุณยินยอมให้ใช้ข้อมูลตำแหน่งของคุณ
 • เพื่อลงทะเบียนคุณกับแพลตฟอร์มของเรา และเพื่อจัดการผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ซึ่งคุณลงทะเบียนขอรับบนแพลตฟอร์มของเรา คุณสามารถยกเลิกการสมัครใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ (ดูที่ตัวเลือก/การถอนตัวด้านล่าง)
 • เพื่อบริหารจัดการการประกวด การแข่งขัน การจับรางวัล หรือการที่คุณยอมรับข้อเสนอโปรโมชั่นอื่นใดที่คุณอาจจะเข้าร่วม และแจ้งผู้ชนะ ตามที่มีการระบุไว้อย่างครบถ้วนในข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บังคับใช้
 • เพื่อปรับแต่งรูปลักษณ์และสไตล์ของแพลตฟอร์มและการสื่อสารระหว่างเรากับคุณ เพื่อให้สอดคล้องกับความชอบที่คุณได้บอกเราไว้หรือเราได้อนุมานจากการที่คุณใช้งานแพลตฟอร์มของเรา การวิจัยการตลาด และ (ในกรณีที่คุณยินยอม) จากโซเชียลมีเดียและเครือข่าย
 • เพื่อตอบคำถามที่คุณอาจส่งถึงเราทางอีเมลหรือการสื่อสารในรูปแบบอื่นๆ และเราอาจเก็บบันทึกการติดต่อเหล่านี้ รวมถึงบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ (ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายที่บังคับใช้)
 • เพื่อจะสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
 • เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือการสอบบัญชี รวมถึงเพื่อป้องกันการฉ้อโกงในการชำระเงินออนไลน์และการใช้โปรแกรมสมาชิก
 • เพื่อปกป้องทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของเรา รวมถึงทรัพย์สิน สิทธิ และผลประโยชน์ของบุคคลอื่น
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยานหรือระเบียบคำสั่งที่มีผลบังคับใช้
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบเครดิตและการให้คะแนนเครดิต
 • เพื่อป้องกันและตรวจจับการก่ออาชญากรรม
 • เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดทางตรง ตามที่ระบุไว้โดยละเอียดด้านล่างนี้ในส่วน "เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดอย่างไรบ้าง" และ
 • ตามที่คุณอาจอนุญาตหรือยินยอมเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว
 • กลับไปด้านบน

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอะไรบ้างที่คุณอาจจะต้องมี

  ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและศาสนาของบุคคลนั้น และข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่นๆ ที่ได้รับการปกป้องอย่างรัดกุม โดยทั่วไปแล้วเราจะไม่เก็บข้อมูลนี้จากคุณ (หรือบุคคลที่คุณทำการจองให้) แต่หากเราเก็บข้อมูล เราจะพยายามเก็บและใช้ข้อมูลให้น้อยที่สุด

  ในกรณีที่คุณแจ้งให้เราทราบถึงปัญหาด้านสุขภาพว่าคุณหรือบุคคลในการจองของคุณ:

  • อาจจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากแพทย์เพื่อเดินทางโดยเครื่องบิน หรือต้องกำหนดเงื่อนไขหรือขอความช่วยเหลือพิเศษในระหว่างการเดินทาง (ตัวอย่างเช่น ออกซิเจน)
  • ตั้งครรภ์ หรือ
  • ต้องการความช่วยเหลือพิเศษบนเครื่องบิน ที่จุดหมายปลายทาง หรือที่กิจกรรม หรือที่สนามบิน

  ท่านยอมรับว่าท่านได้ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่เราโดยสมัครใจ และท่านยินยอม (และบุคคลที่ท่านทำการจองให้ยินยอม) ให้เราใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่ท่าน และ/หรือระบุถึงสมรรถภาพทางร่างกายของท่านว่าท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้

  ในกรณีที่ศาสนาหรือสถานะทางสุขภาพของคุณสามารถอนุมานได้จากความต้องการด้านอาหาร เราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลนี้หรือใช้ข้อมูลนี้ในหนทางอื่นนอกเหนือไปจากเพื่อให้บริการอาหารตามที่คุณร้องขอ

  ในแต่ละกรณี คุณยินยอมโดยเฉพาะเจาะจง (สำหรับตัวคุณเองและแทนบุคคลที่คุณทำการจองให้) ว่าเราสามารถใช้และถ่ายโอนออกนอกประเทศของคุณไปยังที่ใดก็ได้ในโลกซึ่งคุณกำลังจะเดินทางไปหรือเดินทางมาจาก หรือสถานที่ซึ่งเรามอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ (หรือสถานที่ซึ่งกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์หรือผู้ให้บริการของเรา หรือตัวแทนการเดินทางของคุณดำเนินการอยู่) (ดู "เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับใครบ้าง" ด้านล่างนี้)

  กลับไปด้านบน

  เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดอย่างไรบ้าง

  ในกรณีที่คุณระบุว่าคุณต้องการรับข่าวสารอัพเดตจากเรา:

  • เราอาจส่งข้อมูลการตลาดให้คุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับพัฒนาการของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผ่านแพลตฟอร์มของเรา และผ่านพันธมิตรที่เราเลือกสรรอย่างรอบคอบ (โดยที่เราจะสื่อสารข้อมูลเหล่านี้ให้คุณร่วมกับการตลาดของเราเอง)
  • ในกรณีที่เราสามารถระบุได้หรือคุณแจ้งเราไว้ว่าคุณต้องการรับข่าวสาร หน่วยงานอื่นๆ ในกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ และ/หรือ บุคคลที่สามอื่นๆ อาจส่งข้อมูลการตลาดหรือการอัพเดตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา และ
  • เราจะใช้การตั้งค่าความต้องการส่วนบุคคลของคุณซึ่งคุณได้บอกเราไว้ ซึ่งเราได้รับจากคุกกี้ (ดูนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา) และ/หรือ ซึ่งเราอนุมานจากการใช้บริการของคุณ (ดูข้อมูลที่รวบรวม การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานของโซเชียลมีเดีย ด้านล่าง) หรือการวิจัยตลาด เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งการโฆษณาและการสื่อสารที่คุณได้รับเพื่อให้สอดคล้องและน่าสนใจที่สุดสำหรับคุณ

  คุณยังสามารถยกเลิกการสมัครรับข้อความอิเล็กทรอนิกส์บางส่วนได้ (ดู "การยกเลิกการอนุญาตของคุณ" ด้านล่าง)

  กลับไปด้านบน

  เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับใครบ้าง

  เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณในลักษณะต่อไปนี้:

  • ให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ภายในกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
  • ให้แก่รัฐบาล หน่วยงานควบคุมการผ่านแดน หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยเกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้า หรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน ตามที่มีการบังคับใช้เป็นครั้งๆ เมื่อเดินทางไปยังหรือเดินทางมาจากนั้นประเทศนั้น
  • ให้แก่บุคคลที่สามซึ่งคุณกำลังซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการอยู่ เช่น สายการบิน หน่วยงานการท่องเที่ยว โรงแรมและบริษัทรถเช่า หรือตัวแทนการเดินทาง รวมถึงหากมีปัญหาเกี่ยวกับการจองของคุณ เพื่อที่ตัวแทนการเดินทางของคุณจะสามารถแก้ปัญหากับคุณได้ และคุณรับทราบและยินยอมว่าข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนด้วย
  • ให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการบุคคลที่สามของเรา ดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้
  • ให้แก่แพลตฟอร์มโฆษณาและโซเชียลมีเดียบุคคลที่สามเพื่อนำเสนอโฆษณาและข้อมูลที่ร้องขอโดยแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เพื่อมอบฟังก์ชั่นการทำงานที่ผู้ใช้ร้องขอ
  • ในการดำเนินงานโปรแกรมสมาชิกของเราและการอ้างอิงไปยังโปรแกรมสมาชิกอื่น ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด
  • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กฎหมายอนุญาต หรือตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจในการรวบรวมข้อมูล เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือหมายศาลที่ออกโดยศาลภายในเขตอำนาจ และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดการจัดทำบันทึกข้อมูล
  • ในกรณีที่มีการขายทรัพย์สินทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของสายการบินเอมิเรตส์หรือสมาชิกกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ การขายหรือการโอนธุรกิจ สมาชิกกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ดังกล่าวอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลในความควบคุมให้กับผู้ซื้อบุคคลที่สามซึ่งตกลงที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเหตุผลเดิมตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  • ให้กับผู้ใดก็ตามที่เราได้โอนหรืออาจทำการโอนสิทธิและหน้าที่ของเรา ภายใต้ข้อตกลงที่ทำร่วมกับคุณ
  • เพื่อนของคุณ หากคุณทำการ "แนะนำเพื่อน" หรือคล้ายคลึงกัน
  • ในกรณีที่คุณอนุญาตให้บุคคลอื่นจัดการการจองของคุณ
  • ให้กับหน่วยงานศุลกากรและ/หรือตรวจคนเข้าเมือง หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ ในประเทศที่คุณออกเดินทาง และ/หรือประเทศปลายทาง (หรือประเทศที่คุณเดินทางผ่าน หรือบินผ่านในระหว่างการเดินทางของคุณ) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศเหล่านั้น
  • หากเรามีหน้าที่ต้องดำเนินการหรือหากกฎหมายอนุญาตให้เราดำเนินการ และ
  • ให้กับพนักงานและตัวแทนของเรา เพื่อดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของเรา ทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคต
  กลับไปด้านบน

  การทำงานร่วมกับผู้ให้บริการอื่นๆ และบริษัทในกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์

  ด้วยเหตุผลในการดำเนินงาน เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการและบริษัทในกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์ซึ่งช่วยเราจัดการระบบและกระบวนการต่างๆ ของเรา และเพื่อมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้แก่ผู้ใช้ นี่อาจรวมถึง: ธนาคารและผู้ให้บริการตรวจสอบบัตรชำระเงิน คลังข้อมูลและศูนย์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ของเรา องค์กรการตลาด (ผู้ที่อาจให้การสนับสนุนด้านการตลาดและการสื่อสารด้านการส่งเสริมการขาย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดูแลแพลตฟอร์มของเรา และให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและโฮสต์อุปกรณ์และเครื่องมือของเรา คนขับรถ ทีมงานดูแลและให้ความช่วยเหลือภาคพื้นดินที่สนามบิน ตัวแทนบริการรถยนต์ ผู้ให้บริการด้านไอที และบริษัทวิจัยผู้บริโภคซึ่งช่วยเราในการทำความเข้าใจความสนใจของผู้บริโภคโดยดำเนินการสำรวจผู้บริโภค เราใช้มาตรการป้องกันเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการของเราจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดในประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และกฎหมายที่บังคับใช้ และจะไม่ถูกนำไปใช้นอกเหนือจากเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่เรา หรือเมื่อเราเชื่อว่ามีความจำเป็นเพื่อเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรานำเสนอ หรือตามที่ระบุไว้ในส่วน "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนอะไรบ้างที่คุณอาจจะต้องมี" ที่ด้านบน

  ผู้ให้บริการและกลุ่มบริษัทเหล่านี้อาจตั้งอยู่ในประเทศของคุณ ประเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของยุโรป ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือที่อื่นใดในโลก อาจมีการใช้กฎหมายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันในประเทศเหล่านี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วน "การโอนข้อมูลส่วนบุคคล" ด้านล่างนี้

  สำหรับผู้ที่พำนักในประเทศออสเตรเลีย ข้อมูลของคุณอาจถูกโอนไปยังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหราชอาณาจักร และสถานที่ตั้งเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นครั้งคราว รวมถึงสถานที่ซึ่งคุณกำลังเดินทางไปหรือเดินทางมาจากตามที่กฎหมายกำหนด

  กลับไปด้านบน

  การเก็บรักษา

  เราเก็บบันทึกไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อจัดการการจองและมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่คาดหมายไว้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงเพื่ออัพเดตคุณเกี่ยวกับการตลาดของเรา และในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือเพื่อจุดประสงค์ด้านบันทึก เรายังเก็บรักษาข้อมูลของท่านเพื่อให้การติดต่อในอนาคตระหว่างเรากับท่านเป็นไปอย่างสะดวก และเพื่อปรับแต่งผลิตภัณฑ์ บริการ และการสื่อสารกับท่านให้เหมาะสมสำหรับท่าน

  กลับไปด้านบน

  การอนุญาต

  ในการเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา จะถือว่าคุณอนุญาตให้เรานำไปใช้ตามหลักปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และตามที่กำหนดไว้ในขณะที่คุณถูกร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เราและสมาชิกอื่นๆ ของกลุ่มบริษัทเอมิเรตส์อาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์ อีเมล SMS และข้อความหรือการแจ้งเตือนทางอุปกรณ์มือถือ (และได้รับความยินยอมจากคุณในกรณีที่จำเป็น) เพื่อแจ้งข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมเพิ่มเติมที่เราเชื่อว่าคุณอาจสนใจ

  กลับไปด้านบน

  การยกเลิกการอนุญาตของคุณ

  คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่เราร้องขอและ/หรือกำหนด หรือไม่ยินยอมให้ใช้และเปิดเผยข้อมูล คุณจะยังคงสามารถเข้าชมแพลตฟอร์มของเรา แต่คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงตัวเลือก ผลิตภัณฑ์ หรือบริการบางอย่างได้ และในบางกรณีเราอาจจะไม่สามารถดำเนินการจองของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ได้

  สำหรับการสื่อสารการตลาดทั้งหมดที่เราส่งให้คุณนั้น คุณมีช่องทางที่จะยกเลิกการอนุญาตให้ส่งข้อมูลการตลาดในอนาคตได้ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลการส่งเสริมการขาย คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารเหล่านี้ได้ด้วยการ คลิกที่นี่ หรือเปลี่ยนการตั้งค่าบัญชีของคุณ ซึ่งจะลบคุณออกจากรายชื่อการตลาดของสายการบินเอมิเรตส์

  หากต้องการยกเลิกการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารการตลาดของ Emirates Skywards โปรดไปที่ www.emirates.com เข้าสู่ระบบ Skywards เลือก "บัญชีของฉัน" แล้วเลือก "ความชอบส่วนตัว" ในส่วนความชอบส่วนตัว คุณสามารถเลื่อนลงมาและอัพเดตความต้องการของคุณ

  หากต้องการเลิกรับข้อความหรือการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์มือถือจากแอพพลิเคชั่นของเอมิเรตส์ ไปที่ "การตั้งค่า" บนอุปกรณ์ของคุณ แล้วปิดการแจ้งเตือนสำหรับแอพพลิเคชั่นของเอมิเรตส์ที่เกี่ยวข้อง

  โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการสมัครรับการสื่อสารการตลาดทั้งหมดของเรา เราอาจไม่สามารถแจ้งให้คุณทราบถึงข้อเสนอที่ปรับแต่งมาให้ตรงกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะได้

  โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการสมัครรับข้อมูลการสื่อสารการตลาด คุณจะยังคงได้รับข้อความบริการและข้อความดำเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการจอง และการตอบกลับสำหรับการสอบถามที่คุณได้ถามเรา และเราอาจเก็บรายละเอียดของคุณไว้ในรายชื่อการระงับ เพื่อที่เราจะไม่ส่งข้อมูลการสื่อสารการตลาดให้คุณในอนาคต

  คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้เพื่อปิดกั้นคุกกี้บางประเภทได้ รายละเอียดในส่วนนี้จะได้รับการอธิบายในนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

  กลับไปด้านบน

  ความปลอดภัย

  เราจะดำเนินขั้นตอนต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเปิดเผยกับทางเรา เราได้ใช้เทคโนโลยีและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราลงทุนด้วยทรัพยากรจำนวนมากเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ให้สูญหาย ถูกใช้งานอย่างผิดๆ ไม่ให้มีการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การปรับเปลี่ยน หรือการเปิดเผย อย่างไรก็ตาม ไม่มีไซต์บนอินเทอร์เน็ตใดที่จะปลอดภัย 100% และเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ตั้งใจซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราได้

  กลับไปด้านบน

  การปกป้องรายละเอียดของคุณและการปกป้องตัวคุณเองจากการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต

  ขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้คือวิธีการที่คุณสามารถทำเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย:

  • เก็บข้อมูลอ้างอิงการจองของคุณเป็นความลับ เมื่อทำการจอง ข้อมูลอ้างอิงการจองซึ่งไม่ซ้ำกัน (หรือที่เรียกกันว่า PNR - Passenger Name Record) จะปรากฏในอีเมลยืนยันหรือบัตรโดยสารของผู้โดยสารแต่ละคนในการจองของคุณ การเก็บข้อมูลอ้างอิงการจองของคุณเป็นความลับตลอดเวลานั้นเป็นสิ่งสำคัญ บุคคลอื่นอาจสามารถเข้าถึงรายละเอียดการจองของคุณผ่านระบบของเรา หากคุณเปิดเผยข้อมูลอ้างอิงการจองของคุณให้พวกเขา
  • หากคุณเดินทางเป็นกลุ่มและไม่อยากให้ผู้โดยสารคนอื่นทราบรายละเอียดการจองของคุณ คุณอาจเลือกให้แต่ละคนทำการจองแยกกัน (ชำระเงินแยกกัน)
  • เก็บหมายเลข Skywards / หมายเลข Business Rewards / รายละเอียดการเข้าสู่ระบบลูกค้าไว้เป็นความลับ คุณไม่ควรจะบอกรายละเอียดการเข้าสู่ระบบของคุณให้คนอื่นทราบ อีกทั้งคุณควรออกจากระบบเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานแพลตฟอร์มของเรา เรื่องนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษถ้าคุณกำลังใช้งานคอมพิวเตอร์สาธารณะ
  • ระวัง "การฟิชชิง" (Phishing) คือการที่มีคนพยายามแสดงตัวเป็นบุคคลอื่นเพื่อให้ได้ข้อมูลจากคุณ ควรตรวจสอบเสมอว่าอีเมลถูกส่งมาจากผู้ส่งรายนั้นจริงๆ และถ้าสงสัยควรไปที่เว็บไซต์ของพวกเขาโดยตรง และไม่ควรคลิกลิงก์ในอีเมล เนื่องจากลิงก์เหล่านั้นอาจนำคุณไปยังเว็บไซต์ปลอมแปลงซึ่งจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างผิดกฎหมาย
  กลับไปด้านบน

  ข้อมูลที่รวบรวม, การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานของโซเชียลมีเดีย

  เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและลบองค์ประกอบที่ระบุตัวตนออกเพื่อวิเคราะห์รูปแบบและปรับปรุงความพยายามด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายของเรา เพื่อวิเคราะห์การใช้แพลตฟอร์ม ปรับปรุงเนื้อหาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และปรับแต่งเนื้อหา การออกแบบรูปลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ และบริการในแพลตฟอร์ม และเราอาจมอบหมายให้บุคคลที่สามดำเนินการเรื่องนี้แทนเราตามที่ระบุไว้ข้างต้น

  เราจะรวบรวมข้อมูลการใช้งานบางส่วน เช่น จำนวนและความถี่ของผู้เข้าชมแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลนี้อาจประกอบด้วยหน้าเว็บที่คุณใช้งานก่อนหน้านี้ หน้าเว็บที่คุณเข้าใช้งานถัดไป เบราว์เซอร์ที่คุณกำลังใช้งาน อุปกรณ์และที่อยู่ IP ของคุณ เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในลักษณะที่ข้อมูลรวบรวมเท่านั้น ข้อมูลที่รวบรวมนี้จะช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าลูกค้าของเราใช้งานส่วนต่างๆ ในแพลตฟอร์มแค่ไหน และทำวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลประชากร ความสนใจ และพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อทำความเข้าใจและให้บริการคุณได้ดีขึ้น

  หากคุณใช้ปุ่มบนแพลตฟอร์มของเราซึ่งเชื่อมโยงไปยังโซเชียลมีเดียหรือไซต์ที่คล้ายคลึงกัน (ตัวอย่างเช่น ปุ่ม "ถูกใจ" และ/หรือ "แชร์") เนื้อหาจากแพลตฟอร์มของเราอาจถูกส่งกลับไปยังเว็บไซต์หรือบริการอื่นนั้น และอาจมองเห็นได้แบบเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ (เช่น เห็นได้สำหรับเพื่อน ผู้ติดตาม หรือโดยทั่วไปแล้วใครก็ตามที่สามารถเข้าถึงหน้าโปรไฟล์ของคุณ) โดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ

  กลับไปด้านบน

  คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ

  “คุกกี้” คือไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ดาวน์โหลดมาไว้บนอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้จะรวบรวมข้อมูลวิธีการที่ท่านเข้าใช้งานแพลตฟอร์มของเราและอินเทอร์เน็ต และช่วยให้เราสามารถมอบบริการบนแพลตฟอร์มที่ดีขึ้นแก่ท่านและปรับแต่งเนื้อหาบางส่วนให้เหมาะกับท่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้งานคุกกี้ โปรดอ่านนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา ซึ่งคุณยังจะพบข้อมูลเพื่อที่คุณจะสามารถลบคุกกี้หรือปิดกั้นคุกกี้บางประเภทได้ โปรดทราบว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลต่อความสามารถของเราในการให้บริการบนแพลตฟอร์มแก่ท่าน

  ดูส่วน "ข้อมูลที่รวบรวม, การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำงานของโซเชียลมีเดีย" ด้านบน

  กลับไปด้านบน

  ห้ามติดตาม

  ในปัจจุบัน ระบบของเราไม่ได้รองรับคำขอห้ามติดตามของเบราว์เซอร์ คุณสามารถลบคุกกี้หรือเทคโนโลยีในการติดตามอื่นๆ โดยใช้ขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในนโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

  กลับไปด้านบน

  กฎหมายการเปิดเผยข้อมูล "Shine the Light" ของรัฐแคลิฟอร์เนีย

  เราอาจแชร์ข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สามซึ่งเลือกอย่างระมัดระวัง เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลที่สามเอง หากคุณเป็นผู้พำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณอาจติดต่อเราได้ปีละหนึ่งครั้งเพื่อขอชื่อของบุคคลที่สามดังกล่าว และหมวดหมู่ของข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ได้แชร์ไป เพื่อจะดำเนินการดังกล่าว โปรดส่งคำขอถึงเราตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้พร้อมด้วยหลักฐานการเป็นผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ถูกต้องสมบูรณ์ โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาถึง 30 วันในการดำเนินการตามคำขอของคุณ

  กลับไปด้านบน

  ลิงก์

  แพลตฟอร์มของเราอาจมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดทราบว่าเราไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อแนวปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ที่อยู่นอกการควบคุมของเราหรือหน่วยงานใน "กลุ่มบริษัทเอมิเรตส์" โปรดอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของแต่ละและทุกๆ เว็บไซต์ ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยแพลตฟอร์มของเราเท่านั้น

  กลับไปด้านบน

  การแก้ไข/การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล

  หากข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนของคุณเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถูกต้อง หรือหากคุณไม่ต้องการใช้บริการอีกต่อไป เราพร้อมให้คำแนะนำวิธีการแก้ไข ปรับปรุง หรือระงับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเคยให้กับเรา หากคุณกังวลว่าข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเรา สิทธิเหล่านี้จะไม่ส่งผลต่อสิทธิทางกฎหมายที่คุณมีตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงสิทธิของคุณในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลบางส่วนด้วย

  กลับไปด้านบน

  การเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  คุณอาจมีสิทธิได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ รวมถึงแหล่งที่มาของข้อมูล จุดประสงค์และวิธีการในการประมวลผล การตัดสินใจทางอิเล็กทรอนิกส์และผู้ที่เราแชร์ข้อมูลของคุณให้ เราจะพยายามให้ข้อมูลที่คุณร้องขอภายในช่วงเวลาที่สมเหตุสมผล อาจมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินเล็กน้อยสำหรับบางคำขอ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ร้องขอ ภายในขอบเขตซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต

  กลับไปด้านบน

  การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  หน่วยงานบางหน่วยงานที่ดำเนินการหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลนอกประเทศที่คุณพำนักอาศัยหรือประเทศที่เราดำเนินงาน ดังนั้นคุณเข้าใจและยอมรับโดยไม่มีความคลุมเครือว่าข้อมูลของคุณอาจถูกดำเนินการและเก็บในเขตอำนาจศาลเหล่านี้ และกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างออกไปอาจถูกนำมาใช้ในประเทศเหล่านี้ ซึ่งไม่อาจรับรองได้ว่ามีระดับเดียวกับการปกป้องข้อมูลที่ใช้ในประเทศที่คุณพำนักอาศัย เราทำการจัดแจงและโอนย้ายเหล่านี้เมื่อเราพึงพอใจว่ามีการให้ความคุ้มครองในระดับที่เพียงพอ เพื่อปกป้องข้อมูลที่เก็บไว้ในประเทศนั้น หรือผู้ให้บริการมีการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ตลอดเวลา หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ เราจะดำเนินมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการดูแลในประเทศอื่นจะได้รับการปกป้องอย่างน้อยที่สุดในระดับเดียวกับที่ได้รับในประเทศที่คุณพำนัก

  ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนย้ายไปยังเขตอำนาจศาลต่างประเทศ ข้อมูลอาจอยู่ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลนั้น และเราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลให้แก่ศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานรัฐบาลในเขตอำนาจศาลนั้น แต่เราจะทำเช่นนั้นเฉพาะในกรณีที่มีคำสั่งตามกฎหมายที่บังคับใช้เท่านั้น

  กลับไปด้านบน

  การแจ้งการเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว

  ถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัว เราจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นบนแพลตฟอร์มของเรา หากมีจุดใดก็ตามที่เราตัดสินใจจะใช้ข้อมูลซึ่งระบุตัวตนในรูปแบบที่แตกต่างอย่างมากจากที่ระบุไว้ในเวลาที่ทำการเก็บข้อมูล (และ/หรือในกรณีที่เราต้องทำภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้) เราจะแจ้งให้คุณทราบ เราจะให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะให้เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวหรือไม่ เราจะใช้ข้อมูลตามประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับที่ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกเก็บรวบรวมจนกว่าคุณจะยินยอมเป็นอื่น แต่หากคุณไม่ยอมรับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับที่มีการแก้ไข โปรดหยุดใช้แพลตฟอร์มของเรา แต่ละเวอร์ชั่นมีหมายเลขเวอร์ชั่นและวันที่ ดังนั้นคุณจึงสามารถตรวจสอบได้อย่างง่ายดาย

  กลับไปด้านบน

  รายละเอียดการติดต่อของเรา

  การจองออนไลน์

  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการจองออนไลน์ หรือพบปัญหาใดๆ ขณะทำการจอง โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มนี้

  คำถามที่ไม่เกี่ยวกับการจอง

  หากคุณพบปัญหาทางเทคนิคใดๆ ในระหว่างการโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อสำนักงาน สายการบินเอมิเรตส์ท้องถิ่นของคุณ

  คำถาม ข้อกังวลใจ หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณหรือประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราโดยกรอกแบบฟอร์มนี้ หรือติดต่อสำนักงานของสายการบินเอมิเรตส์ในพื้นที่ของคุณ

  กลับไปด้านบน