ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เมื่อถึงระดับ Silver แล้ว จะเริ่มได้รับไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกมากขึ้นหรือไม่

คุณจะไม่ได้รับไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกเพิ่มเติมสำหรับการเป็นสมาชิกระดับ Silver Gold หรือ Platinum อย่างไรก็ตาม คุณสามารถได้รับไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกเพิ่มเติมด้วยการเดินทางในชั้นธุรกิจหรือชั้นหนึ่ง หรือเลือกค่าโดยสาร Flex หรือ Flex Plus

คำถามที่เกี่ยวข้อง