ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ถ้าอัพเกรดแล้ว จะได้รับพิกัดสัมภาระมากขึ้นหรือไม่

ถ้าคุณอัพเกรดทางออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์เช็คอิน คุณจะได้รับน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินที่อนุญาตที่ใช้กับชั้นโดยสารที่คุณอัพเกรด โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อย เพื่อดูว่ามีข้อยกเว้นในน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินที่อนุญาตอันเนื่องมาจากระเบียบข้อบังคับของสนามบินที่ใดบ้าง

หากคุณกำลังเดินทางด้วยหลายเที่ยวบินในการเดินทางครั้งเดียว พิกัดสัมภาระที่อัพเกรดแล้วใช้ได้กับส่วนการเดินทางที่อัพเกรดแล้วเท่านั้น ส่วนเที่ยวบินอื่น ๆ ระหว่างการเดินทาง คุณจะต้องอัพเกรดอีกครั้งหรือจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระที่หนักขึ้น

คำถามที่เกี่ยวข้อง