ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจะได้รับไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกจากเที่ยวบินของฉันหรือไม่ หากฉันใช้เงินสด + ไมล์สะสม

คุณจะได้รับไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกในส่วนของบัตรโดยสารที่คุณชำระเป็นเงินสด โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายที่กำหนดโดยสายการบิน ภาษี และค่าธรรมเนียม อัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับประเภทบัตรโดยสารที่คุณซื้อ ไม่สามารถรับไมล์สะสมจาก FFP/โปรแกรมสะสมไมล์อื่น ๆ ได้

คำถามที่เกี่ยวข้อง