ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจะได้รับไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกจากบัตรโดยสาร Flex หรือ Flex Plus เพิ่มขึ้นอีกหรือไม่

ใช่แล้ว คุณจะได้รับไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกจากค่าโดยสาร Flex และ Flex Plus มากกว่าจากค่าโดยสารพิเศษหรือ Saver

คำถามที่เกี่ยวข้อง