ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เหตุใดจึงไม่สามารถซื้อรางวัล Saver เที่ยวเดียวด้วยไมล์สะสม

รางวัล Saver ของเราเป็นบัตรโดยสารที่ลดราคาพิเศษที่มีข้อจำกัดบางอย่าง เช่น ระยะเข้าพักสูงสุด ซึ่งหมายความว่าค่าโดยสารเหล่านี้สามารถเสนอได้ในแบบไปกลับเท่านั้น

คำถามที่เกี่ยวข้อง