ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เหตุใดจึงมีรางวัลอัพเกรดหลายระดับ

ไมล์สะสมที่จำเป็นสำหรับการอัพเกรดเที่ยวบินของเอมิเรตส์จะเป็นไปตามประเภทค่าโดยสารที่คุณซื้อ ตัวอย่างเช่น คุณใช้ไมล์สะสมน้อยกว่าเพื่ออัพเกรดค่าโดยสาร Flex Plus หรือ Flex เมื่อเทียบกับค่าโดยสาร Saver

คำถามที่เกี่ยวข้อง