ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เหตุใดไมล์สะสมที่ได้รับจึงขึ้นอยู่กับประเภทค่าโดยสารที่ซื้อ
เราตระหนักดีว่าลูกค้าต่างกันอาจจ่ายค่าโดยสารในราคาที่ต่างกันได้ โดยที่เดินทางในห้องโดยสารเดียวกัน ดังนั้น เมื่อเราคำนวณไมล์สะสมที่คุณได้รับ เราจึงพิจารณาทั้งประเภทค่าโดยสารและระยะทางที่บิน
คำถามที่เกี่ยวข้อง