ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ทำไมจึงต้องขอบัตรเครดิต เมื่อซื้อเที่ยวบินด้วยไมล์สะสม

จะต้องใช้ข้อมูลบัตรเครดิต เพื่อให้ครอบคลุมภาษีของรัฐและค่าธรรมเนียมสนามบินที่เรียกเก็บในการซื้อบัตรโดยสารทุกชนิด รวมทั้งที่ซื้อด้วยไมล์สะสม Skywards ไม่ว่ากับสายการบินเอมิเรตส์หรือสายการบินพันธมิตรก็ตาม (ยกเว้น flydubai) ภาษีสนามบินเป็นภาษีที่บังคับชำระและไม่ได้เรียกเก็บโดยสายการบิน แต่ปกติเรียกเก็บโดยภาครัฐหรือบริษัทที่บริหารสนามบิน

คำถามที่เกี่ยวข้อง