ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ใครสามารถแลกใช้ไมล์สะสมจากบัญชีครอบครัวของฉันได้บ้าง
เฉพาะหัวหน้าครอบครัวเท่านั้นที่สามารถแลกใช้ไมล์สะสมจากบัญชีครอบครัวของฉันได้ สมาชิกครอบครัวไม่สามารถแลกได้
คำถามที่เกี่ยวข้อง