ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจะสามารถเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร Classic Reward ได้ที่ไหน

สำหรับความกังวลในเรื่องสุขภาพที่มีอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ โปรดไปที่หน้านี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิก การเปลี่ยนแปลง และการคืนเงิน

คำถามที่เกี่ยวข้อง