ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันสามารถซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน ต่ออายุ หรือซื้อไมล์สะสมคืนได้ที่ใด

ธุรกรรมเพื่อการซื้อ มอบเป็นของขวัญ และโอนไมล์สะสม Skywards สามารถทำได้ทางออนไลน์หลังจากเข้าสู่ระบบ emirates.com และผ่านทางศูนย์บริการติดต่อของเอมิเรตส์ สำนักงานจองและจำหน่ายบัตรโดยสารของเอมิเรตส์ ธุรกรรมการต่ออายุและซื้อไมล์สะสม Skywards คืน สามารถทำได้ทางออนไลน์หลังจากเข้าสู่ระบบ emirates.com เท่านั้น

ซื้อ มอบเป็นของขวัญ โอน เพิ่มไมล์สะสมหลายเท่า ต่ออายุ หรือซื้อไมล์สะสมของคุณคืน

คำถามที่เกี่ยวข้อง