ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เมื่อใดที่จะต้องแสดงบัตรขึ้นเครื่องผ่านมือถือ

คุณจะต้องเตรียมบัตรขึ้นเครื่องผ่านมือถือให้พร้อมสำหรับการตรวจที่จุดต่างๆ รวมทั้งจุดรักษาความปลอดภัย ด่านตรวจคนเข้าเมือง ประตูขึ้นเครื่อง และขณะอยู่บนเครื่อง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าจออุปกรณ์ของคุณใช้งานได้ โดยแสดงบัตรขึ้นเครื่องผ่านมือถือที่จุดต่างๆ เหล่านี้