ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เมื่อเลื่อนขึ้นลำดับขั้นที่สูงขึ้นแล้ว จะรักษาสิทธิประโยชน์ได้นานเพียงใด

ไม่ว่าคุณจะได้รับไมล์สะสมตามลำดับขั้นหรือเที่ยวบินที่บินมากน้อยเพียงใด อายุใช้งานของบัตรและสิทธิประโยชน์ของคุณจะขยายเพิ่มขึ้นสองเดือนจากวันที่พิจารณาลำดับขั้น แม้ว่าคุณจะไม่มีคุณสมบัติพอที่จะอยู่ในลำดับขั้นของคุณได้

ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับสมาชิกภาพระดับเงินในวันที่ 17 มิถุนายน 2016 วันที่พิจารณาลำดับขั้นจะเป็นวันที่สิ้นเดือนมิถุนายน 2017 แต่คุณยังสามารถใช้บัตรเงินของคุณ เพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2017 แม้ว่าคุณจะรักษาลำดับขั้นไว้ไม่ได้ก็ตาม

การพิจารณาลำดับขั้นเกิดขึ้นในวันสิ้นเดือนเสมอ

เรียนรู้เพิ่มเติมถึงวิธีการรักษาสถานะลำดับขั้นของคุณ

คำถามที่เกี่ยวข้อง