ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
เมื่อฉันเข้าร่วมครอบครัวของฉันแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นกับไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกที่ได้รับในฐานะสมาชิก Emirates Skywards
ยอดไมล์สะสม Skywards และไมล์สะสมตามสถานภาพสมาชิกปัจจุบันของคุณจะยังคงเหมือนเดิม สำหรับไมล์สะสม Skywards ที่จะได้รับจากเที่ยวบินของเอมิเรตส์ในอนาคต คุณสามารถเลือกแบ่งไมล์สะสม Skywards บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่บัญชีครอบครัวของฉันได้ ทั้งนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสมนี้ได้ทุกเมื่อ
คำถามที่เกี่ยวข้อง