ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ฉันจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารเมื่อใดและที่ใด

สำหรับสมาชิก Emirates Skywards ระดับ Silver, Gold หรือ Platinum คุณจะได้เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์มากมายในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสาร แม้จะเดินทางด้วยเที่ยวบินเอมิเรตส์ในชั้นประหยัด

เดินทางไปกับ EK

สมาชิกระดับ Silver

สมาชิกระดับ Silver ที่ออกเดินทางหรือเดินทางต่อเครื่องด้วยเที่ยวบินของเอมิเรตส์จากดูไบ สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบได้ และชำระค่าธรรมเนียมสำหรับแขกเพิ่มเติม สมาชิกระดับ Silver ยังสามารถชำระเงินเพื่ออัพเกรดไปใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่งได้ นอกจากนี้ สมาชิกระดับ Silver สามารถชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของเราได้ทั่วโลก เมื่อเดินทางไปกับสายการบินเอมิเรตส์

สมาชิกระดับ Gold

สมาชิกระดับ Gold สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์และห้องรับรองผู้โดยสารในเครือได้ทั่วเครือข่ายได้ทุกแห่ง

นอกจากนี้ ในฐานะสมาชิกระดับ Gold คุณสามารถนำเพื่อนร่วมเดินทางบนเที่ยวบินเอมิเรตส์เดียวกันเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารทั่วโลกกับคุณได้ และสมาชิกระดับ Gold ยังสามารถชำระเงินเพื่อพาแขกคนอื่น ๆ มาเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารของเราทั่วโลกได้

สมาชิกระดับ Platinum

สมาชิกระดับ Platinum สามารถเข้าใช้ ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นหนึ่ง และห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจได้ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ และห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจทั่วทั้งเครือข่ายของสายการบินเอมิเรตส์

นอกจากนี้ ในฐานะสมาชิกระดับ Platinum คุณสามารถพาเพื่อนเดินทางหนึ่งคนกับผู้เยาว์อีกสองคนซึ่งเดินทางบนเที่ยวบินเอมิเรตส์เดียวกันไปเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารทั่วโลกกับคุณได้ คุณสามารถชำระเงินเพื่อเชิญแขกเพิ่มเติมให้เข้าใช้บริการร่วมกับคุณได้

สมาชิก Emirates Skywards ระดับ Blue สามารถชำระเงินเพื่อเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารที่ดูไบ และห้องรับรองผู้โดยสารทั่วโลกของเราได้ เมื่อเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์

เดินทางไปกับ flydubai

สมาชิกระดับ Gold และ Platinum ของ Emirates Skywards สามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของ flydubai ในดูไบและห้องรับรองผู้โดยสารทั่วเครือข่ายของ flydubai

สิทธิ์ในการเข้าใช้บริการจะขึ้นอยู่กับสนามบินที่ออกเดินทางดังต่อไปนี้:

สมาชิกระดับ Gold

  • ที่อาคารผู้โดยสาร 2 ในดูไบ สมาชิกสามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับชั้นธุรกิจของ flydubai ได้ฟรี
  • ที่อาคารผู้โดยสาร 3 ในดูไบ สมาชิกและแขกหนึ่งท่านสามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารชั้นธุรกิจของสายการบินเอมิเรตส์ได้ฟรีในอาคารเทียบเครื่องบิน B และ C (ตามประตูผู้โดยสารขาออก)
  • สมาชิกสามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของพันธมิตรของ flydubai ได้ฟรีทั่วโลก (ยกเว้นดูไบ)

สมาชิกระดับ Platinum

  • ที่อาคารผู้โดยสาร 2 ในดูไบ สมาชิกสามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับชั้นธุรกิจของ flydubai ได้ฟรี
  • ที่อาคารผู้โดยสาร 3 ในดูไบ สมาชิกและแขกสามารถเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารสำหรับชั้นหนึ่งของเอมิเรตส์ได้ฟรีในอาคารเทียบเครื่องบิน B&C (ตามประตูผู้โดยสารขาออก)
  • สมาชิกสามารถเข้าใช้ห้องรับรองของพันธมิตรของ flydubai ได้ทั่วโลก (ยกเว้นดูไบ)

สมาชิกระดับ Silver ของ Emirates Skywards ไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของ flydubai

การได้รับสิทธิ์ประโยชน์ในการเข้าใช้บริการห้องพักผู้โดยสารจะเป็นไปตามหมายเลขสะสมไมล์ที่ระบุไว้ในการจองของคุณ เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ในการเข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารตามสถานภาพระดับชั้นของคุณข้างต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ระบุหมายเลขสมาชิก Emirates Skywards ลงในการจองของคุณ ยกเว้นสายการบินแควนตัสและ flydubai คุณจะไม่สามารถใช้ห้องรับรองผู้โดยสารได้ หากระบุหมายเลขสะสมไมล์ของพันธมิตร/สายการบินอื่น ๆ ลงในการจองของคุณ

โปรดทราบว่า สมาชิกทุกท่านที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น (รวมถึงเที่ยวบินที่ใช้รหัสร่วมของสายการบินเอมิเรตส์) นอกเหนือจากสายการบินแควนตัสและ flydubai จะไม่มีสิทธิ์เข้าใช้ห้องรับรองผู้โดยสารของสายการบินเอมิเรตส์

ดูกฎในการชำระเงินเพื่อเข้าใช้บริการห้องรับรองผู้โดยสารและราคาทั้งหมด

คำถามที่เกี่ยวข้อง