ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ควรทำอะไรเมื่อมาถึงที่สนามบิน

ข้อมูลด้านล่างนำไปใช้กับการดำเนินการมาตรฐาน โปรดอ่านข้อมูลที่อัพเดตของเราสำหรับบริการที่มีดำเนินการในช่วงระหว่างการระบาดของไวรัสโคโรนา

หากคุณได้พิมพ์บัตรขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการรายงานตัวสำหรับสนามบินตามที่แสดงบนบัตรขึ้นเครื่อง

หากคุณไม่สามารถพิมพ์บัตรขึ้นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ของคุณได้ หรือไม่ได้รับบัตรขึ้นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินของเอมิเรตส์ที่สนามบิน

คำถามที่เกี่ยวข้อง