ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
รายละเอียดส่วนบุคคลใดบ้างที่จะแบ่งปันให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวของฉัน
สมาชิกคนอื่น ๆ ทั้งหมดในบัญชีครอบครัวของฉัน จะสามารถเห็นชื่อ นามสกุล และเปอร์เซ็นต์ในการแบ่งไมล์สะสม Skywards ของคุณได้ และจะมีการแบ่งปันรายละเอียดที่เกี่ยวกับธุรกรรม กล่าวคือ ประเภทธุรกรรม, ชื่อผู้โดยสาร (คำนำหน้า, ชื่อและนามสกุลสำหรับสมาชิกที่บิน) และจำนวนไมล์สะสม Skywards ที่แบ่งกับบัญชีดังกล่าว รวมทั้งการจองจากการแลกไมล์สะสม  นอกจากนี้ หัวหน้าครอบครัวจะสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรโดยสารเที่ยวบินที่ได้รับจากการแลกไมล์สะสม รวมทั้งชั้นโดยสารและแบรนด์ค่าโดยสารได้
คำถามที่เกี่ยวข้อง