ข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
สิทธิประโยชน์ไมล์สะสมไม่มีวันหมดอายุ (No Miles Expiry) สำหรับสมาชิกระดับ Platinum คืออะไร

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2018 ไมล์สะสม Skywards ทั้งหมดของสมาชิกระดับ Platinum จะไม่มีวันหมดอายุ ตราบเท่าที่สมาชิกยังคงระดับ Platinum ไว้อยู่ หากคุณเป็นสมาชิกระดับ Platinum คุณจะเห็นวันหมดอายุที่มีการปรับแก้ทุกครั้งที่ไมล์สะสม Skywards ดั้งเดิมกำลังจะหมดอายุในระหว่างรอบการเป็นสมาชิกระดับ Platinum ในปัจจุบันของคุณ การปรับแก้วันที่นี้จะแสดงสอง (2) เดือนหลังวันที่มีการทบทวนการเป็นสมาชิกระดับ Platinum ครั้งถัดไปของคุณ

เช่น หากสมาชิกระดับ Platinum (ที่มีวันทบทวนระดับชั้นครั้งถัดไปในวันที่ 31 สิงหาคม 2019) มีไมล์สะสม Skywards ที่เดิมแล้วจะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2019 ตามเกณฑ์การหมดอายุมาตรฐาน สมาชิกท่านนี้จะเห็นการเปลี่ยนแปลงวันหมดอายุ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2019 (คำนวณ 2 เดือนหลังจากวันทบทวนระดับชั้นที่กำลังจะมาถึง)

ในลักษณะเดียวกัน เมื่อสมาชิกระดับ Platinum ที่คงสถานะไว้ได้อีกหนึ่งปี ไมล์สะสม Skywards ที่ยังไม่ได้ใช้ทั้งหมดและได้รับการขยายเวลาจากรอบการเป็นสมาชิก Platinum ครั้งล่าสุด จะได้รับการขยายเวลาออกไปอีกสอง (2) เดือน หลังจากหลังวันที่มีการทบทวนระดับชั้น Platinum ครั้งถัดไป กรณีเดียวที่ไมล์สะสม Skywards ซึ่งได้รับการขยายเวลาในบัญชีของสมาชิกระดับ Platinum จะหมดอายุนั้น คือหากและเมื่อสมาชิกลดระดับเป็น Gold และยังไม่มีการแลกไมล์สะสมดังกล่าว โปรดอ่าน กฎของโปรแกรม Emirates Skywards สำหรับรายละเอียดทั้งหมด

คำถามที่เกี่ยวข้อง